สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงธรรม  มิเล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิ้งโคตร
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีวิธี
2. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์กระสัง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรกนก  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงอังษฎางค์  สิงห์ทอง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท